Kłujka

Wikipedia:Weryfikowalność
Ten artykuł od 2013-12 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Kłujkanarząd gębowy występujący u niektórych owadów, głównie pluskwiaków i komarów. Przypomina wyglądem kolec, a główną funkcję pełni w pozyskiwaniu przez owady pożywienia.

Grupa owadów: Funkcja narządu:
drapieżne i padlinożerne zabijanie ofiary i wysysanie jej soków
roślinożerne wysysanie soków z drzew i owoców
pasożytnicze przekłuwanie skóry żywiciela i wysysanie jego krwi